ERA Chair projekt a vznik Centra Excelence

Díky financování z ESIF se MU podařilo získat špičkovou výzkumnou infrastrukturu, která přilákala talentované výzkumníky, kteří postupně vybudovali pozici MU jako špičkového regionálního centra pro vzdělávání, výzkum a inovace.

Pro další využití tohoto potenciálu musí řídicí struktury a procesy univerzity důsledně implementovat priority Evropského výzkumného prostoru (ERA). Vzhledem k tomu, že vynikající výzkumný pracovník/inovátor může mít rozhodující a pozitivní vliv na kulturu a výkonnost každé instituce, přijme MU na pozici ERA Chair pro svou nově zřízenou Farmaceutickou fakultu manažera výzkumu světové úrovně

Farmaceutická fakulta (MUNI Pharm) se mimo jiné zaměřuje na vývoj pokročilých lékových forem a technik molekulární biologie. ERA Chair zintenzivní výzkum a vývoj pokročilých lékových forem a nanotechnologií s cílem otevřít nové možnosti pro zintenzivnění výzkumných kapacit MUNI Pharm v oblasti farmacie a rozvíjet strategická partnerství s aplikační sférou a veřejným sektorem pro rychlejší uvedení pokročilých léčiv do klinické praxe.

Nábor předních vědců posílí propojení MUNI Pharm s výzkumnými strukturami MU a ERA Chair bude mostem při vzniku unikátního vzdělávacího a výzkumného zařízení s názvem MUNI BioPharma Hub, podpořeného z Národního plánu obnovy (součást RRF - Recovery and Resilience Facility, NextGeneration EU).

Pro řešení cíleného doručování a transportu nukleových kyselin do prostředí cílových buněk bude v rámci MUNI Pharm zřízeno mezioborové centrum excelence (Pharma Center of Excellence in Advanced Technology), v jehož čele bude stát držitel ERA Chair. Vytvoření mezinárodního týmu ERA Chair zajistí úspěšné založení centra kombinujícího excelentní výzkum, vzdělávání na vysoké úrovni a špičkové inovace.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info