ERA Chair Tým

Centrum excelence pokročilých farmaceutických technologií bude formálně založeno a implementováno do organizačního řádu jako fakultní infrastruktura. Držitel ERA Chair bude formálně ustanoven jako vedoucí infrastruktury centra. Kromě toho bude v prvním roce realizace projektu probíhat otevřený, transparentní a na zásluhách založený proces náboru mezinárodního týmu složeného z vyváženého poměru seniorních výzkumných pracovníků, postdoktorandů a vědeckých pracovníků s doktorským titulem.

Náborový proces bude založen na otevřeném transparentním náboru podle zásluh (OTM-R).

  • Otevřenost - volná pracovní místa jsou inzerována tak, aby byla přístupná všem uchazečům
  • Transparentnost - postup je jednoduchý a jasný
  • Hodnocení uchazečů na základě zásluh - na základě jasných a objektivních kritérií
  • Rovné příležitosti
  • Efektivita
  • Vyváženost pohlaví
  • Ochrana práv

Mezinárodní výběrová komise se bude skládat ze 7 členů. Bude podporována rovnost žen a mužů

Volné pozice do tohoto projektu budou vypisovány již brzy. Sledujte prosím tuto webovou stránku.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info